Download เกมได้ที่นี่ Download APK file Get it on Google Play Download on the App Store

News

เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ 12 กันยายน 2562ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ 12/09/2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 12 กันยายน 2562วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 (เวลา 13.00 - 16.00 น.)

เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ 02 กันยายน 2562ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ 02/09/2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 02 กันยายน 2562วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2562 (เวลา 13.00 - 16.00 น.)

เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ 29 สิงหาคม 2562ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ 29/08/2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 29 สิงหาคม 2562วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)

ประกาศ ! ชดเชยปัญหาเซิร์ฟเวอร์ (คาร์ด้า)ปัญหาเซิร์ฟเวอร์คาร์ด้า ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ 22 สิงหาคม 2562ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ 22/08/2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 22 สิงหาคม 2562วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)

เปิดแล้ว "คาร์ด้า" เซิฟเวอร์ใหม่ !! ไปลุยกันเลย..สิ้นสุดการรอคอย ! เปิดแล้วเซิฟเวอร์ใหม่ "คาร์ด้า"