Download เกมได้ที่นี่ Download APK file Get it on Google Play Download on the App Store

News

เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ 24 ตุลาคม 2562 และทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ "ป่าเอลฟ์"เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ 24 ตุลาคม 2562 และทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ "ป่าเอลฟ์"

24 ตุลานี้ พร้อมออกผจญภัยสู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ "ป่าเอลฟ์" และเตรียมตัวพบกันในงาน TGS 2019 พร้อมของรางวัลแจกเพียบ !!เตรียมพบกับเซิฟเวอร์ใหม่ "ป่าเอลฟ์" 24 ตุลานี้ และพบกันที่ง

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 24 ตุลาคม 2562ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ 10 ตุลาคม 2562เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ 10 ตุลาคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 10 ตุลาคม 2562วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 (เวลา 09.00 - 17.00 น.)

ประกาศทำการรวมเซิร์ฟเวอร์ “นอร์ลินกับคาร์ด้า” วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562ประกาศทำการรวมเซิร์ฟเวอร์ “นอร์ลินกับคาร์ด้า” วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 (หลังปิดปรังปรุงเซิร์ฟเวอร์)

เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ 26 กันยายน 2562ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ 26/09/2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 26 กันยายน 2562วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 - 11.00 น.)

เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ 19 กันยายน 2562ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ 19/09/2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 19 กันยายน 2562วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)