Download เกมได้ที่นี่ Download APK file Get it on Google Play Download on the App Store

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 16 มกราคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 ถึง 11.00 น.

ผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และผู้เล่นที่กำลังออนไลน์อยู่ในเกมระบบจะทำการตัดการเชื่อมต่อทั้งหมด

โปรดทำการออกจากเกมก่อนถึงช่วงเวลากำหนดปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์  เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ID ของท่าน

 

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

ดาวน์โหลดตัวเกม Hunting World ได้แล้ววันนี้ :

 

กลุ่มพูดคุย : https://f.ls/M7Nkt

Fanpage : https://f.ls/PvOae