Download เกมได้ที่นี่ Download APK file Get it on Google Play Download on the App Store

กฏ กติกา มารยาทในการเล่นเกม HW

ข้อบังคับในการเล่นเกม Hunting World ที่ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษตามที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ

กฎและกติกา

บทลงโทษ

1

ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุย แชทข้อความ รวมทั้งห้ามพูดหรือประกาศข้อความที่รบกวนผู้อื่น เช่น ใช้ข้อความเดิมซ้ำหลายๆ ครั้ง (Flood Message)

** รวมไปถึงการใช้ภาพ สื่อ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม

ระงับการใช้งานไอดี 10 วัน

2

ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยก ในกรณีที่มีการโต้เถียงกันเกินกว่าเหตุ และไม่เหมาะสม ทีมงานจะทำการระงับไอดีทุกฝ่าย ที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม

ระงับการใช้งานถาวร

2.1

ห้ามกล่าวพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ ทั้งในทางตรงทางอ้อม

ระงับการใช้งานถาวร

3

ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย และไม่เหมาะสม ในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม (Party), ชื่อกิลด์ (Guild)

ระงับการใช้งานถาวร

4

ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกม ทั้งในรูปแบบของเงินในเกม หรือเงินจริง

***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี

ระงับการใช้งานถาวร

5

ห้ามทำการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมและเงินภายในเกม ในรูปแบบของเงินจริง

***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี

ระงับการใช้งานถาวร

6

ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก บริษัทก๊อดไลค์เกมส์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกมได้

***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี

ระงับการใช้งานถาวร

6.1

ห้ามใช้โปรแกรมมาโคร ทั้งจากโปรแกรมภายนอก รวมถึงมาโครที่มากับอุปกรณ์ เมาส์ คีย์บอร์ด ที่ช่วยเหลือการเล่น

ระงับการใช้งานถาวร

6.2

ห้ามใช้โปรแกรมโกง หรือโปรแกรมช่วยเหลือการเล่น

ระงับการใช้งานถาวร

7

ห้ามอ้างตัวเป็น GM หรือทีมงาน GODLIKE Games หรืออ้างมีความเกี่ยวพันกับทีมงาน GODLIKE Games

***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี

ระงับการใช้งานถาวร

8

ห้ามใช้ Bug ของเกม ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ

***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี

ระงับการใช้งาน 30 วัน และลบไอเทมที่เกี่ยวข้อง

8.1

หาก Bug นั้นๆ ทางทีมงานพิจารณาแล้วว่าเป็นบัคที่ร้ายแรง ส่งผลเสียให้แก่ระบบเกมและสังคมภายในเกม

ระงับการใช้งานถาวร

9

ห้ามกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต (เช่น การปลอมชื่อตัวละครให้คล้ายผู้อื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของ หรือไอเทมของผู้เล่นอื่นๆ 

ระงับการใช้งานถาวร

10

ห้ามการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายการพนัน

***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี

ระงับการใช้งานไอดี 7 วัน

11

ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน

ระงับการใช้งานไอดี 3 วัน

12

ผู้เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใดๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจากบริษัท ก๊อดไลค์เกมส์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกมได้

***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี

ระงับการใช้งานถาวร

13

หลอกลวงในการทำการแลกเปลี่ยนหรือส่งมอบ Item ระหว่างผู้เล่น

เช่น การหลอกลวงให้ผู้เล่นอื่นทำการแลกเปลี่ยน หรือส่งมอบ จนทำให้ผู้เล่นอื่นเกิดความเสียหาย

ระงับการใช้งานถาวร

14

การกระทำขัดขวาง รบกวน หรือกลั่นแกล้งผู้อื่น ไม่ให้สามารถเล่นได้ตามปกติ

***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี

โทษครั้งที่ 1

ระงับไอดี 7 วัน

โทษครั้งที่ 2

ระงับไอดี 30 วัน

โทษครั้งที่ 3

ระงับไอดีถาวร

 

หมายเหตุ

 

(1) - บุคคล ตัวละครหรือ ID ใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดข้างต้นถือว่ามีความผิดและได้รับโทษเท่าเทียมกับผู้กระทำผิด

 

(2) - ผู้ใช้บริการยอมรับและทราบเป็นอย่างดีว่าการใช้โปรแกรมช่วยเล่น, การดักรับ USER ID และ Password ของผู้ใช้บริการอื่น ๆ การรบกวนการทำงานของ Server, การเจาะเข้าระบบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการอื่นและการแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเล่นหรือโปรแกรมอำนวยความสะดวก ในการกระทำความผิดดังกล่าวนอกจากเป็นความผิดตามกฎ กติกา มารยาทฉบับนี้แล้วยังเป็นความผิดตามกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งมีโทษทางอาญาทั้งจำคุก และปรับซึ่งหากเกิดการกระทำความผิดดังกล่าว ขึ้นผู้ใช้บริการยอมรับเป็นการกระทำความผิด ของผู้ใช้บริการเพียงลำพัง และผู้ใช้บริการยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายต่าง ๆ ทุกประการเพียงลำพัง โดยไม่เกี่ยวข้องกับ GODLIKE Games แต่อย่างใด

 

(3) - ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานมีสิทธิในการตัดสินการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ รวมถึงบทลงโทษและการระงับใช้ ID ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบตามที่เห็นสมควรได้ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด

(4) - ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการรายใดก็ตาม ถือเป็นความผิดร้ายแรง

 

(5) - ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้การตัดสินของทีมงานให้ยึดตามหลักฐานในรูปของ screenshot ที่ทีมงานเก็บรวบรวมไว้หรือจากหลักฐานที่ผู้ใช้บริการต่างๆ ได้ส่งให้ทีมงานโดยทีมงานจะพิจารณาจากความชัดเจนของเจตนาที่ปรากฏในภาพที่ส่งมาเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของทีมงานและผู้ใช้บริการทราบเป็นอย่างดีว่า การตกแต่งภาพเป็นเจตนากระทำความผิดและหากการกระทำดังกล่าวกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ถูกตกแต่งภาพผู้ใช้บริการที่ส่งภาพหลักฐานเท็จมายินยอมให้ทีมงานลงโทษตามกฎ กติกาที่ทีมงานวางไว้โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าการลงโทษจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ส่งภาพหลักฐานเท็จหรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีถูกระงับการใช้งานไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม

 

(6) - ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้ Server ทำงานล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติการเชื่อมต่อเป็นการทำลายทรัพย์สินของ GODLIKE Games เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

(7) - ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใด ของผู้ใช้บริการที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้บริการหรือจำต้องเลิกใช้บริการหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าภายในหรือภายนอกเกม ถือเป็นการทำให้ GODLIKE Games เสียหาย เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

(8) - เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการเกม Hunting World ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา USER ID และ PASSWORD เกม Hunting World ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หาก USER ID และ PASSWORD ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งานผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า GODLIKE Games และ/หรือทีมงาน ได้ใช้ความระมัดระวัง และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว (รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน USER ID, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Items) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการ USER ID เกม Hunting World) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใด และ/หรือความเสียหายใด ๆ จากการกระทำดังกล่าวจาก GODLIKE Games โดยสิ้นเชิง

 

(9) - ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า USER ID และ Password เกม Hunting World เป็นทรัพย์สินของ GODLIKE Games ผู้ใช้บริการยินยอมให้ GODLIKE Games เรียกคืนและ/หรือระงับการให้บริการชื่อ USER ID และ Password เกม Hunting World ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

 

(10) - ในกรณีที่ถูกลงโทษ GODLIKE Games ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาหลักฐานของการลงโทษเพียง 30 วัน นับแต่วันที่ถูกลงโทษ หากพ้นกำหนด GODLIKE Games ขอสงวนสิทธิทำลายหลักฐานดังกล่าว และผู้ใช้บริการยอมรับไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ เพิ่มเติม

 

(11) - ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการถูกลงโทษตามกฎ กติกา ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทีมงานเกม Hunting World มีสิทธิไม่แสดงหลักฐานการทำกระทำความผิดของผู้ใช้บริการที่กระทำความผิด ไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ จาก GODLIKE Games และ/หรือ SHOUYOU NETWORK TECHNOLOGY ทั้งสิ้น

 

(12) - การธุรกรรมใดๆ ในเกม ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงจะใช้ความระมัดระวัง และละเอียดรอบคอบเหมือนการทำธุรกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง ในกรณีเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

 

(13) - GODLIKE Games ขอสงวนสิทธิทุกประการในการให้บริการ, ชดใช้หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี เช่น การถูกเอาเปรียบ, การถูกหลอกลวง, ความประมาทเลินเล่อต่างๆ เช่น การไม่รักษา, ป้องกันการใช้งาน ID และ Password ของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันรวมถึงการเจาะรหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการด้วยกัน

 

(14) - ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงาน Hunting World และ GODLIKE Games เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษในการเล่นเกม Hunting World โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

(15) - ผู้ใช้บริการได้รับทราบกฎ กติกา มารยาท และบทลงโทษในการเล่นเกม Hunting World และรับปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและตกลงยินยอมให้ทีมงาน Hunting World ลงโทษผู้กระทำผิดโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ

 

(16) - ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และหากผู้ใช้บริการเพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือหรือพยายามขัดขวางการตรวจสอบ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่ามีความผิดตามที่ได้รับแจ้งมา และยินยอมให้ทีมงาน Hunting World ดำเนินการลงโทษตาม บทลงโทษที่กำหนดไว้

 

(17) - ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้สิทธิในการส่งมอบหรือแสดงภาพหรือข้อมูลหลักฐานอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการเป็นสิทธิของทีมงาน Hunting World เพียงฝ่ายเดียว

 

(18) - ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจกฎ กติกา การใช้บริการเกม Hunting World ฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากทีมงาน Hunting World หรือ GODLIKE Games ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม Hunting World

 

(19) - ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม Hunting World ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงไม่เรียกคืนค่าบริการจากการเติมบัตรเติมเงิน ที่คงเหลืออยู่จากการที่ผู้เล่นเติมไว้รวมตลอดถึง ความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆ ภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าตามบัตรเติมเงิน เป็นสิ่งของ Items ในเกมต่างๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการถูกระงับให้บริการ USER ID ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

(20) - ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะไม่กระทำการใดๆ โดยอาศัยบริการหรือช่องทางจากใช้บริการเกม Hunting World ที่ได้รับจาก GODLIKE Games ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกระทำการผิดกฎหมายต่างๆ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ใช้บริการยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ เพียงผู้เดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับ GODLIKE Games แต่อย่างใด และหากการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ GODLIKE Games และ/หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของผู้ใช้บริการหรือโดยอ้อมก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ GODLIKE Games เต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

 

(21) - ท่านที่ประสงค์จะติดต่อกับบริษัทแต่ไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการติดต่อบริษัทแทนท่าน โดยท่านจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจสำหรับติดต่อบริษัท ท่านสามารถใช้แบบฟอร์มทั่วไป หรือเขียนด้วยลายมือท่านเองได้ หากท่านไม่สะดวกท่านสามารถใช้แบบฟอร์มที่บริษัทเตรียมไว้ โดยกดที่นี่

 

(23) - กฎ กติกามารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก ของ GOD ID หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของกฎ กติกา มารยาทฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก GOD ID ให้ส่วนนั้นตกลงเป็นโมฆะ และยึดถือตามข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก GOD ID

 

(24) - กรณี GODLIKE Games ยุติการให้บริการเกม Hunting World ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก GODLIKE Games ทั้งสิ้น

 

(25) - บริษัท GODLIKE Games ได้รับอนุญาตจากบริษัท SHOUYOU NETWORK TECHNOLOGY ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกม Hunting World ให้เป็นผู้ให้บริการเกม Hunting World รวมถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ การตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการเกม Hunting World, การดัดแปลงโปรแกรม, การนำเครื่องหมายเกม, ภาพตัวละคร, วิดีโอ ของเกม Hunting World ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก GODLIKE Games ถือว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หากตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าว ทางบริษัท GODLIKE Games จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด

 

(26) - การตัดสินของทีมงาน GODLIKE Games ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ดาวน์โหลดเกม : 

Apple Store (iOS) : https://f.ls/HWTHiOS

Google Play (Android) : https://f.ls/HWTHGoogle

APK Download (Android) : https://f.ls/HWTHAPK317

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ติดตามข้อมูลเกม Hunting World ได้ที่ :

กลุ่มพูดคุย : https://f.ls/M7Nkt

Fanpage : https://f.ls/PvOae